Lederevaluering

Vi evaluerer og utvikler ledere og ledergrupper
for at våre kunder skal oppfylle sine mål og strategier

Vår prosess

Vi setter kunden i sentrum hvor ledernes kompetanser og holdninger settes inn i rett kontekst.

Prosessen skal oppleves som positiv, motiverende og inspirerende. Gjennom bevisstgjøring av seg selv som leder styrker dette muligheten for videre utvikling.

Vi legger vekt på at det skal være enkelt å måle og enkelt å forstå for involverte parter. Derfor gir vi tydelige oppsummeringer om styrker og utviklingsområder. 

Prosessen skal være godt forankret i kandidatens egne ambisjoner, virksomhetens ønsker og behov. Kandidatens styrker skal utvikles og forsterkes samt at man finner utfordringer som møtes med konkrete tiltak. Dette konkretiseres med tiltak som nærmeste leder og kandidaten fastsetter sammen. 

Kunden vil i tillegg få viktig innsikt og råd i forhold til sitt eget lederskap.

Målgrupper: Valgkomiteer, styrer, ledergrupper, toppledere og mellomledere

Planlegging og analyse
Kommunikasjon og koordinering
Intervju og tester
Rapportering og tilbakemelding
Oppfølging