Lederrekruttering

Vår prosess

Forsterker din strategi med gjennomføringskraft

Konkurransen om talentene er stor, og det er avgjørende å velge de beste lederne for din virksomhet.

Gjennom 23 år har vi utviklet verktøy som gir detaljert innsikt i kandidatenes evner, til aktuell stilling og utvikling ut over denne.  

Rekrutteringsprosessen må sees i et strategisk perspektiv, både faglig, kommersielt, administrativt og kulturelt. Våre partneres brede og internasjonale erfaring forsterker metodikken og sikrer en grundig og velbalansert rådgivning. 

Virksomhets- og rolleanalyse
Finne og motivere kandidater
Egenevaluering
Tester og bakgrunnssjekk
Dybdeintervjuer
Case
Referanser
Konklusjon